Manon - Sir Kenneth MacMillan, Photo © Sakari Viika, Manon - Petia Ilieva, Des Grieux - Michal Krcmar (11)